Superlærings brukervilkår

1. Vilkår

Ved å gå inn på dette nettstedet, godtar du å være bundet av disse brukervilkårene samt gjeldende lover og forskrifter. Du godtar også at du er ansvarlig for å følge lokale lover og forskrifter. Hvis du er uenig i noen av disse vilkårene, får du ikke bruke eller ha tilgang til dette nettstedet. Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av gjeldende opphavsrett og varemerkerett.

2. Brukerlisens

a. Du gis tillatelse til midlertidig å laste ned én kopi av materialet (informasjon eller programvare) på dette nettstedet, kun for personlig, ikke-kommersiell visning. Dette er ikke en overføring av eierskap, og under denne lisensen kan du ikke:

a. endre eller kopiere materiale;
b. bruke materialet til kommersielle formål, eller for offentlig visning (kommersielt eller ikke-kommersielt);
c. forsøke å bryte ned eller foreta omvendt utvikling av programvare som finnes på disse nettsidene;
d. fjerne copyright, logo eller andre proprietære notasjoner fra materialer, eller
e. overføre materialet til en annen person eller "speile" materialet på en annen server.

b. Denne lisensen skal automatisk opphøre dersom du bryter noen av disse restriksjonene og kan sies opp av selskapet til enhver tid. Etter avsluttet visning av Superlærings materiale, eller ved opphør av denne lisensen, må du slette eller ødelegge nedlastet materiale, enten det er i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

a. Materialet på selskapets nettsted leveres "som det er". Selskapet gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, og fraskriver seg herved og benekter alle andre garantier, inkludert uten begrensning, underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke-krenkelse av immaterielle eller andre brudd på rettigheter. Videre gir selskapet ingen garantier vedrørende nøyaktigheten, sannsynlig resultat, eller påliteligheten av materialet på dette nettstedet eller tilknyttet materialer, eller på nettsteder knyttet til dette nettstedet.

4. Begrensninger

Ikke i noe tilfelle skal selskapet eller dets leverandører være ansvarlig for eventuelle skader (inkludert, uten begrensning, skader for tap av data eller fortjeneste, eller på grunn av driftsavbrudd,) som følge av bruk eller manglende evne til å bruke materialet på selskapets internettsider, selv om selskapet eller selskapets autorisert representant har fått beskjed muntlig eller skriftlig om muligheten for slike skader. Ettersom noen jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger på stilltiende garantier eller begrensninger av ansvar for følgeskade eller tilfeldig skade, kan det hende disse begrensningene ikke gjelder deg.

5. Revisjoner og feil

Materialene som vises på selskapets nettsider kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Selskapet garanterer ikke at noen av materialene på sin nettside er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Selskapet kan gjøre endringer i innholdet på sitt nettsted til enhver tid uten varsel. Selskapet har imidlertid ikke noen forpliktelse til å oppdatere materialet.

6. Lenker

Dette nettstedet kan inneholde lenker, og innholdet på sidene som det gis lenker til er ikke gjennomgått. Selskapet er ikke ansvarlig for innholdet på slike eksterne sider og bruk av disse lenkene er brukerens egen risiko.

7. Endringer av disse brukervilkårene

Superlæring kan revidere disse brukervilkårene til enhver tid uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet godtar du være bundet av den gjeldende versjonen av disse brukervilkårene.

8. Rettstvister

Eventuelle krav eller tvister skal reguleres av norsk lov og eventuelle domstolsprøvelser skal finne sted i Oslo.